27 май 2024

Служебни бележки на първенците от национални състезания валидни за прием 2024

Служебните бележки на първенците от Националната олимпиада по информационни технологии, Националното състезание по компютърни мрежи и Националното състезание по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" за 2024 г. ще се получават от 28.05.2024 г. в кабинет 208 на ФМИ, от 14:00 до 16:00 ч.