24 април 2023

На вниманието на зрелостниците, които имат отлични постижения на НОИТ

Министерството на образованието и науката (МОН) издава удостоверение лауреат на всички ученици от 12 клас, които имат оценка Отличен 6 на олимпиадата.

МОН също така издава на учениците от 12 клас, които имат оценки от 5.50 до 5.99, служебна бележка за отлични резултати.

За получаването и на двата документа е нужно да изпратите на г-жа Ралица Войнова, държавен експерт в МОН сканирана диплома за завършено средно образование на адрес: r.voinova@mon.bg.

Относно условията на университетите за признаването на тези документи можете да се информирате в Правилниците на съответния университет.