Диджитал Лайтс

Диджитал Лайтс

Диджитал Лайтс е софтуерна компания, създаваща решения в областта на мобилност от ново поколение на планетата ни. Екипът ни разработва платформи и инструменти за дизайн на превозни средства, както и информационни системи, които ги контролират и свързват с околната среда.

Награди от Диджитал Лайтс

1во място:

  1. Срещи на тема „Идеи, реализация и предприемачество“ (с Димитър Димитров, CEO Digital Lights)
  2. Коучинг сесии на тема „Кариерно развитие“ (с Младен Томов, професионален коуч)
  3. 1500лв

2ро място:

  1. Срещи на тема „Идеи, реализация и предприемачество“ (с Димитър Димитров, CEO Digital Lights)
  2. Коучинг сесии на тема „Кариерно развитие“ (с Младен Томов, професионален коуч)
  3. 1000лв

3то място:

  1. Срещи на тема „Идеи, реализация и предприемачество“ (с Димитър Димитров, CEO Digital Lights)
  2. Коучинг сесии на тема „Кариерно развитие“ (с Младен Томов, професионален коуч)
  3. 500лв