28 октомври 2021

Олимпиади и национални състезания

На сайта на МОН (https://mon.bg/bg/80) са публикувани новите Регламенти за провеждане на Олимпиадата по ИТ за 2021/2022 г., за есенния турнир Джон Атанасов за 2021 г. (https://ntit.npmg.org/) и за националното състезание по компютърни мрежи 2022 г. Новият регламент за Олимпиадата е наличен и на този сайт, както и новия регламент на есенния турнир Джон Атанасов, а новия Регламент на състезанието по мрежи - на сайта https://contest.cisco.uni-sofia.bg/.