• 29 октомври 2020
 • 28 юни 2020
 • 26 юни 2020

  Излъчване на живо в Twitch

  Всеки който желае, може да гледа представянето на проектите утре (27.06.2020 г.) в следните публични канали:

 • 21 юни 2020

  За участниците във финалния кръг на Олимпиадата по ИТ

  Всички финалисти да влязат във връзка с училищата координатори по области, за да се информират навреме къде и кога да се явят за теста и защитите на проектите на 27 юни.

  Училищата координатори организират предварителни експерименти и проби на онлайн средата за правене на тестове и защити на проекти.

  Защитата на проект ще трае 20 минути - до 10 минути презентация, до 5 минути демонстрация и поне 5 минути за отговори на въпроси на журито.  

  Авторите на всеки проект трябва да предадат поне 24 часа предварително презентацията си в PDF файл формат на училището координатор.

  Указания за демонстриране на проекти

  1. Ако можете да демонстрирате през уеб браузър, това е най-добрия вариант. Силно се препоръчва използване на Chrome.
  2. Ако можете предварително да запишете демонстрацията си като анимация или филм и да ги запазите в канал на youtube, това също ще ви позволи надеждна и сигурна демонстрация чрез използване на Chrome браузър за показване на видеото през youtube.
  3. За всеки друг вариант на демонстрация, се уверете предварително, че можете да споделите екрана на вашето приложение, което демонстрирате, в платформата BigBlueButton, и че видеото което се показва на останалите потребители е със задоволително качество.

 • 4 юни 2020

  НОИТ - Финален кръг

  Финалният кръг на Олимпиадата ще се проведе на 27 юни от 8:00. Подробности има в приложените документи: обновен Регламент, заповед на министъра на МОН, списъка с училища-гнезда по области.

  Следете сайта edusoft и бъдете в контакт с училищата координатори за вашата област.

 • Допуснати до национален кръг на НОИТ 21 май 2020
 • 8 април 2020

  НОИТ - Областен кръг

  Уважаеми колеги,

  През тази учебна година, заради обявената грипна ваканция и последвалото извънредно положение, в някои области на страната беше възпрепятствано провеждането на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии (ИТ). За да може всички олимпиади да приключат на един и същ етап, в областите, където не е проведен областен кръг,  е необходимо в периода 13-15.04.2020 г. да се проведе защита на проектите на учениците в онлайн среда, като се избере платформа за видео връзка между учениците и членовете на областната комисия.

  В срок до 16.04.2020 всяка областна комисия да изпрати резултатите от защитите до МОН (г-жа Силвия Кънчева) и до националната комисия по емайла (edusoft@fmi.uni-sofia.bg). 

 • 12 март 2020

  НОИТ дискусия

  Уважаеми преподаватели, ученици и консултанти – участници в НОИТ,

  Във връзка с усъвършенстване на Регламента на НОИТ, Националната комисия би желала да отрази Вашите идеи и препоръки.

  Използвайте анкетната карта, за да споделите аргументирани предложения за промяна на регламента, начина на провеждане и други.

  Благодарим Ви! 

 • 6 март 2020

  НОИТ - Областен кръг

  Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г.