1. Проект 2. Участници 3. Потвърждение


Име на проекта: (до 50 символа)


Кратко описание и целева потребителска група: (до 300 символа)

Технологии: (до 150 символа)

План за реализация: (до 300 символа)

Възрастова група:
Категория:
Брой участници:


Интернет адрес, където ще бъде качен проекта (ако има такъв): (до 80 символа)

Ръководител: (във формат: "име, длъжност", до 100 символа)

e-mail адрес на ръководител: (до 100 символа)

Код за верификация: