Лого Къща на игрите

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР
ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Начало Екип Софтуер Обучение Публикации
Текстова версия на сайта Английски език

КЪЩА НА ИГРИТЕ


"Къща на игрите" е софтуерен пакет предназначен за компютърно обучение на деца със специални нужди. Той е разработен изцяло на игрова основа. Игрите включени в него се използват, както за усвояване на умения за работа с компютър, по-специално с клавиатура и мишка, така и за придобиване на определени училищни знания. За създаването му е използвана средата Comenius Logo.

Comenius Logo е богата мултимедийна среда даваща възможност за съчетаване на графика, звук, анимация и видео, а диалогът се осъществява изцяло на български език, което я прави изключително подходяща за работа с деца. Тя е одобрена като учебно помагало с протокол № 14 от 17.09.1998 година на МОН (Министерство на Образованието и Науката) и се използва при компютърно обучение от 1 до 4 клас в масовото училище. Средата не изисква големи ресурси и работи под голяма част от версиите на Windows като се започне от Windows 3.х, 95, 98, 2000, NT и XP. Тя притежава еднотипен инструментариум, което я прави атрактивна и лесна за използване.

Софтуерният пакет "Къща на игрите" е създаден, така че с него може да се работи по два начина - като всяко от съставящите го приложения се стартира самостоятелно през средата Comenius Logo или при стартирането на пакета, при което работата на системата остава скрита за потребителя. Ресурсите използвани за създаването му са изцяло авторски, като подбора на обектите, с които се работи е направен от специалисти логопеди и психолози и включва добре познати за децата обекти от обкръжаващата ги среда.

През 2007 г. МОН лицензира 2 500 копия на софтуерния пакет "Къща на игрите", които са предоставени за ползване от специализираните училища и центрове в стараната.


Начало     Екип     Софтуер     Обучение     Публикации