8 март 2015

Национално състезание по компютърни мрежи

Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.

В периода 09 март - 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие.