15 февруари 2023

Национално състезание по компютърни мрежи

Регистрацията е отворена за всички желаещи да се включат в състезанието по компютърни мрежи.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърнитемрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия с използване на програмата Packet Tracer.

При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.