14 юни 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НОИТ

Министерството на образованието и науката (МОН) издава удостоверение ЛАУРЕАТ на всички ученици от 12 клас, които имат оценка Отличен 6 на олимпиадата.

МОН също така издава на учениците от 12 клас, които имат оценки от 5,50 до 5,99, СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за отлични резултати.

За получаването и на двата документа е нужно да изпратите на г-жа Ралица Войнова, държавен експерт в МОН сканирана диплома за завършено  средно образование на адрес: r.voinova@mon.bg до 26.06.2022 г.

Относно условията на университетите за признаването на тези документи можете да се информирате в Правилниците на съответния университет.