24 март 2022

НОИТ 2021/2022 учебна година

Списък на проектите, предложени от областните комисии за класиране за финалния кръг.