22 март 2022

Качване на проекти на сървър на Олимпиадата

Всички проекти, класирани за финалния кръг, могат да бъдат актуализирани до състоянието, в което са демонстрирани на областния кръг, в срок до 25 Март.