3 юни 2021

Признаване на резултатите от Олимпиадата по ИТ за прием в СУ

Условия за признаване резултатите от Олимпиадата по ИТ за прием в СУ "Св. Кл. Охридски"
Чл. 24. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от
настоящата учебна година по математика, информатика, информационни
технологии, ... се признава оценка отличен (6.00) от съответния
конкурсен изпит.
(8) На първенците от националните олимпиади по математика, по
информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска
от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния
изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по
математика и информатика.
Служебни бележки за отлични оценки се издават от МОН.

Чл. 24. (10) На първенците от националните олимпиади по математика, по
информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска
от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсен
изпит по математика за специалностите в Стопанския факултет.
(14) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на
околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и
информационни технологии, биология и здравно образование и английски
език, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се
признава за резултат от конкурсните изпити от съответните
кандидатстудентски изпити и важи за балообразуването за специалностите
във Факултета по химия и фармация.

Служебни бележки за оценки между 4,00 и 5,49 се издават в Деканата на
ФМИ при СУ, всеки работен ден - понеделник и вторник до края на месец
юни 2021 г., от 10-12 и от 14-16 часа.