Регистрацията приключи. Благодарим на всички регистрирани и им пожелаваме успех! В Учасници->Регистрирани проекти може да намерите всички регистрирани проекти по категория.Организатори:

Министерството на образование и науката Софийски университет