28 октомври 2014

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Регламент

От 28 до 30 ноември 2014 г. в София ще се проведе традиционният есенен турнир по информационни технологии в следните направления:

 1. Мултимедийни презентации V-VIII клас
 2. Интернет приложения IX-XII клас
 3. Приложни програми IX-XII клас

От тази учебна годна, турнирът няма да има предварително зададена тема. За да бъдат допуснати до защита, проектите трябва да бъдат в съответствие с описанието на направленията в регламента на турнира, да са свързани с решаването на конкретен проблем в научната или обществената сфера.

Домакин на турнира е РИО- София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ (http://npmg.org/ ). Регистрацията за участие ще се осъществява в специална секция за турнира на сайта на  НПМГ.

 • 2 юни 2014

  На вниманието на зрелостниците получили отлични оценки на НОИТ

  Документи за отлични оценки на олимпиадата по информационни технологии се издават само на дванадесетокласници, които успешно са положили Държавни зрелостни изпити.

  Министерството на образованието и науката (МОН) издава лауреатски удостоверения на учениците получили оценка Отличен 6, а на учениците с оценки от 5,50 до 5,99 – служебни бележки.

  Всички лауреати трябва да изпратят до 20 юни 2014 г. сканирано копие на дипломата си за завършено средно образование в МОН на електронния адрес на г-жа Силвия Кънчева: s.kantcheva@mon.bg.

  Лауреатските удостоверения ще бъдат издадени, когато се получат всички дипломи. Ако някой от абитуриентите няма да се възползва от тази преференция, нека да изпрати съобщение, за да не се задържат всички документи. Моля да уведомите ръководствата на вашите училищата, за да бъдат своевременно подготвени дипломите ви.

  Желаещите да получат служебни бележки за отлични оценки също трябва да заявят това като изпратят сканираното копие на дипломата си за средно образование на горния адрес.

 • 2 юни 2014

  Прием в СУ за получени оценки от Националното състезание по компютърни мрежи

  Съгласно  чл.29, ал. 3 от Правилника за приемане на студенти в СУ "Св.

 • 2 юни 2014

  Прием в СУ (Химически факултет) за получени оценки от Олимпиадата по ИТ

  Съгласно  чл.25, ал. 13 от Правилника за приемане на студенти в СУ "Св.