25 май 2016

На вниманието на зрелостниците получили отлични оценки на НОИТ

Признаване на резултатите от Олимпиадата по ИТ за прием в СУ Св. Климент Охридски:


чл. 25 ал. 1 - на всички дванадесетокласници, лауреати от Олимпиадата по ИТ, се признава оценка Отличен 6 за резултат от кандидат - студентски изпит по математика и служи за прием във всички специалности на ФМИ и СУ


чл. 25 ал. 8 - на всички дванадесетокласници, получили оценка не по-ниска от Отличен 5,50 от Олимпиадата по ИТ, тази оценка се признава за резултат от кандидат - студентски изпит по математика-II и служи за прием във всички специалности на ФМИ


чл. 25 ал. 14 - оценката от Олимпиадата по ИТ се признава за резултат от кандидатстудентски изпит по математика за прием в Химическия факултет (без специалност Фармация)


Министерството на образованието и науката (МОН) издава лауреатски удостоверения на учениците получили оценка Отличен 6, а на учениците с оценки от 5,50 до 5,99 – служебни бележки. Информация относно начините и реда за издаване на всички тези удостоверения и служебни бележки от МОН ще бъдат публикувани по-късно на този сайт.


Документ (служебна бележка) за оценка под Отличен 5.50, ще се издават след 25 Май в Деканата на ФМИ при СУ.