21 май 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НОИТ

Министерството на образованието и науката издава удостоверение ЛАУРЕАТ на всички ученици от 12 клас, които имат оценка Отличен 6 на олимпиадата.

Учениците от 12 клас, които имат оценки от 5,50 до 5,99 могат да получат СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за отлични резултати.

За получаването и на двата документа е нужно да изпратите на г-жа Силвия Кънчева, държавен експерт в МОН сканирана диплома за завършено  средно образование на адрес: s.kantcheva@mon.bg до 20.06.2019 г.

Относно условията на университетите за признаването на тези документи можете да се информирате в Правилниците на съответния университет.