Национална олимпиада по Информационни технологии 2014/2015
18 декември 2014

Национална олимпиада по Информационни технологии 2014/2015

Регистрацията за участие в Олимпиадата по Информационни Технологии 2014/2015 година е отворена.

 • 28 октомври 2014

  Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

  Регламент

  От 28 до 30 ноември 2014 г. в София ще се проведе традиционният есенен турнир по информационни технологии в следните направления:

  1. Мултимедийни презентации V-VIII клас
  2. Интернет приложения IX-XII клас
  3. Приложни програми IX-XII клас

  От тази учебна годна, турнирът няма да има предварително зададена тема.

 • 2 юни 2014

  На вниманието на зрелостниците получили отлични оценки на НОИТ

  Документи за отлични оценки на олимпиадата по информационни технологии се издават само на дванадесетокласници, които успешно са положили Държавни зрелостни изпити.

  Министерството на образованието и науката (МОН) издава лауреатски удостоверения на учениците получили оценка Отличен 6, а на учениците с оценки от 5,50 до 5,99 – служебни бележки.

  Всички лауреати трябва да изпратят до 20 юни 2014 г. сканирано копие на дипломата си за завършено средно образование в МОН на електронния адрес на г-жа Силвия Кънчева: s.kantcheva@mon.bg.

  Лауреатските удостоверения ще бъдат издадени, когато се получат всички дипломи. Ако някой от абитуриентите няма да се възползва от тази преференция, нека да изпрати съобщение, за да не се задържат всички документи. Моля да уведомите ръководствата на вашите училищата, за да бъдат своевременно подготвени дипломите ви.

  Желаещите да получат служебни бележки за отлични оценки също трябва да заявят това като изпратят сканираното копие на дипломата си за средно образование на горния адрес.

 • 2 юни 2014

  Прием в СУ за получени оценки от Националното състезание по компютърни мрежи

  Съгласно  чл.29, ал. 3 от Правилника за приемане на студенти в СУ "Св.