31 май 2016

Признаване на резултатите от Олимпиадата по ИТ за прием в СУ

чл. 25 ал. 1 - на всички дванадесетокласници, лауреати от Олимпиадата по ИТ, се признава оценка Отличен 6 за резултат от кандидат - студентски изпит по математика и служи за прием във всички специалности на ФМИ и СУ

чл. 25 ал. 8 - на всички дванадесетокласници, получили оценка не по-ниска от Отличен 5,50 от Олимпиадата по ИТ, тази оценка се признава за резултат от кандидат - студентски изпит по математика-II и служи за прием във всички специалности на ФМИ

чл. 25 ал. 14 - оценката от Олимпиадата по ИТ се признава за резултат от кандидатстудентски изпит по математика за прием в Химическия факултет (без специалност Фармация)

Документ (служебна бележка) за оценка под Отличен 5.50, ще се издават след 25 Май в Деканата на ФМИ при СУ.