11 май 2015

На вниманието на зрелостниците получили отлични оценки на НОИТ

Съгласно чл.25, ал. 7 от Правилника за приемане на студенти в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2014/2015 година, на кандидатите дванадесетокласници с валидна диплома за завършено средно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.Документи за отлични оценки на олимпиадата по информационни технологии се издават само на дванадесетокласници, които успешно са положили Държавни зрелостни изпити.

Министерството на образованието и науката (МОН) издава лауреатски удостоверения на учениците получили оценка Отличен 6, а на учениците с оценки от 5,50 до 5,99 – служебни бележки.Информация относно начините и реда за издаване на всички тези удостоверения и служебни бележки от МОН ще бъдат публикувани по-късно на този сайт.

Документ (служебна бележка) за оценка над Мн. Добър 5 и под Отличен 5.50, ще се издават след 18 Май в Деканата на ФМИ при СУ.