5 януари 2017

Информация за училищните комисии

Във връзка с удължения до 20.01 срок за регистрация на проекти, списъците с всички регистрирани проекти ще бъдат изпратени в РУО на 21.01.2017 г. Училищните комисии изпращат в РУО протоколите с допуснатите ученици до 27.01.2017 г. На 30.01.2017 г. РУО изпраща на националната комисия протоколите с допуснатите до областен кръг проекти и се следва графикът в Регламента на олимпиадата.Организатори:

Министерството на образование и науката Софийски университет