2 юни 2014

На вниманието на зрелостниците получили отлични оценки на НОИТ

Документи за отлични оценки на олимпиадата по информационни технологии се издават само на дванадесетокласници, които успешно са положили Държавни зрелостни изпити.

Министерството на образованието и науката (МОН) издава лауреатски удостоверения на учениците получили оценка Отличен 6, а на учениците с оценки от 5,50 до 5,99 – служебни бележки.

Всички лауреати трябва да изпратят до 20 юни 2014 г. сканирано копие на дипломата си за завършено средно образование в МОН на електронния адрес на г-жа Силвия Кънчева: s.kantcheva@mon.bg.

Лауреатските удостоверения ще бъдат издадени, когато се получат всички дипломи. Ако някой от абитуриентите няма да се възползва от тази преференция, нека да изпрати съобщение, за да не се задържат всички документи. Моля да уведомите ръководствата на вашите училищата, за да бъдат своевременно подготвени дипломите ви.

Желаещите да получат служебни бележки за отлични оценки също трябва да заявят това като изпратят сканираното копие на дипломата си за средно образование на горния адрес. Информация за това, кои университети, какви оценки признават се съдържа в техните правилници. Конкретни въпроси могат да се задават към отделите за прием на студенти в съответните университети.

За оценки под 5,50 МОН не издава служебни бележки.