13 май 2022

Излъчване на живо в Twitch

Всеки който желае, може да гледа представянето на проектите утре (14.05.2022 г.) в следните публични канали:

  1. Мултимедийни проекти - https://www.twitch.tv/noit2022stream1 
  2. Интерактивни проекти - https://www.twitch.tv/noit2022stream2
  3. Софтуерни приложения - https://www.twitch.tv/noit2022stream3
  4. Мултимедийни приложения - https://www.twitch.tv/noit2022stream4 
  5. Големи обеми от данни - https://www.twitch.tv/noit2022stream5
  6. Разпределени приложения - https://www.twitch.tv/noit2022stream6
  7. Съвременни системи за визуална информация - https://www.twitch.tv/noit2022stream7