Организатори:

Министерството на образование и науката Софийски университет