4 февруари 2017

Допуснати проекти от Общински кръг

Поради забавяне на информацията от 4-5 области, списъка на класираните проекти ще бъде обявен в началото на следващата седмица.