10 февруари 2019

Класирани проекти за Областен кръг


График за защити на проектите

Списък на класираните за Областен кръг

 

Участниците, които имат несъвпадения по имена на проекти и/или имена на авторите трябва да актуализират данните в срок до 2 седмици.