9 януари 2018

Регистрацията за НОИТ 2017/2018 е удължена до 14 януари

Поради недоразумение със срока на Регистрацията и объркване на доста ученици, срокът се удължава до 14 януари включително. С 5 дни се изместват и всички други срокове свързани с общинския кръг.